@Mail.ru

BMW 3 - . BMW 3 - .
BMW 3 - 2013. - .

  3
 3  2014

 
D ( )


, 3 . , .. . ,
BMW 3 320i AT 1997 184 270 95
BMW 3 320i AT xDrive 1997 184 270 95
BMW 3 320d AT xDrive 1995 184 380
BMW 3 328i AT xDrive 1997 245 350 95
BMW 3 335i AT xDrive 2979 306 400 95
. .
. ,
/
100/,
BMW 3 320i AT 229 7.9
BMW 3 320i AT xDrive 224 8.3
BMW 3 320d AT xDrive 225 7.9
BMW 3 328i AT xDrive 247 6.2
BMW 3 335i AT xDrive 250 5.3
, /100 () , /100 () , /100 () ,
BMW 3 320i AT 8.3 5.1 6.3 60
BMW 3 320i AT xDrive 8.7 5.4 6.6 60
BMW 3 320d AT xDrive 6.1 4.5 5.1 57
BMW 3 328i AT xDrive 8.9 5.6 6.8 60
BMW 3 335i AT xDrive 11.6 5.9 8 60
. .
, , . , . ,
BMW 3 320i AT 4824 1828 520 1600
BMW 3 320i AT xDrive 4824 1828 520 1600
BMW 3 320d AT xDrive 4824 1828 520 1600
BMW 3 328i AT xDrive 4824 1828 520 1600
BMW 3 335i AT xDrive 4824 1828 520 1600
. .
, , ,
BMW 3 320i AT 1540 2110 1979000
BMW 3 320i AT xDrive 1715 2210 2103000
BMW 3 320d AT xDrive 1725 2220 2165000
BMW 3 328i AT xDrive 1735 2230 2608000
BMW 3 335i AT xDrive 1790 2285 2909000
© kakoeAuto.ru, 2013-2015     .
* .