@Mail.ru

BMW 4 . BMW 4 - .
BMW 4 - 2014. - .

BMW 4
 4

 
S ()


, 3 . , .. . ,
BMW 4 420i AT 1997 184 270 95
BMW 4 420i AT xDrive 1997 184 270 95
BMW 4 420d AT 1995 184 380
BMW 4 420d AT xDrive 1995 184 380
BMW 4 428i AT xDrive 1997 245 350 95
BMW 4 435i AT xDrive 2979 306 400 95
. .
. ,
/
100/,
BMW 4 420i AT 236 7.3
BMW 4 420i AT xDrive 231 7.5
BMW 4 420d AT 232 7.3
BMW 4 420d AT xDrive 229 7.3
BMW 4 428i AT xDrive 250 5.8
BMW 4 435i AT xDrive 250 4.9
, /100 () , /100 () , /100 () ,
BMW 4 420i AT 8.1 4.8 6 60
BMW 4 420i AT xDrive 8.6 5.1 8.6 60
BMW 4 420d AT 5.4 4.1 4.6 57
BMW 4 420d AT xDrive 5.6 4.2 4.7 57
BMW 4 428i AT xDrive 8.7 5.5 6.7 60
BMW 4 435i AT xDrive 10.8 5.8 7.6 60
. .
, , . , . ,
BMW 4 420i AT 4638 1825 445 -
BMW 4 420i AT xDrive 4638 1825 445 -
BMW 4 420d AT 4638 1825 445 -
BMW 4 420d AT xDrive 4638 1825 445 -
BMW 4 428i AT xDrive 4638 1825 445 -
BMW 4 435i AT xDrive 4638 1825 445 -
. .
, , ,
BMW 4 420i AT 1525 1970 2163000
BMW 4 420i AT xDrive 1530 2050 2187000
BMW 4 420d AT 1465 1985 2194000
BMW 4 420d AT xDrive 1615 2060 2297000
BMW 4 428i AT xDrive 1540 2060 2596000
BMW 4 435i AT xDrive 1590 2110 2966000
© kakoeAuto.ru, 2013-2015     .
* .