@Mail.ru

Citroen DS5. Citroen DS5 - .
Citroen DS5 - 2011. - .

Citroen DS5
 5

 
D ( )


, 3 . , .. . ,
Citroen DS5 THP 150 -6 Chic 1598 150 240 95
Citroen DS5 THP 200 -6 So Chic 1598 200 275 95
Citroen DS5 HDi 160 -6 So Chic 1997 163 340
. .
. ,
/
100/,
Citroen DS5 THP 150 -6 Chic 202 10.8
Citroen DS5 THP 200 -6 So Chic 235 8.2
Citroen DS5 HDi 160 -6 So Chic 211 10.4
, /100 () , /100 () , /100 () ,
Citroen DS5 THP 150 -6 Chic 9.9 5.6 7.1 60
Citroen DS5 THP 200 -6 So Chic 8.9 5.5 6.7 60
Citroen DS5 HDi 160 -6 So Chic 7.9 5.1 6.1 60
. .
, , . , . ,
Citroen DS5 THP 150 -6 Chic 4530 1871 468 1288
Citroen DS5 THP 200 -6 So Chic 4530 1871 468 1288
Citroen DS5 HDi 160 -6 So Chic 4530 1871 468 1288
. .
, , ,
Citroen DS5 THP 150 -6 Chic 1420 2035
Citroen DS5 THP 200 -6 So Chic 1505 2050
Citroen DS5 HDi 160 -6 So Chic 1540 2140
© kakoeAuto.ru, 2013-2015     .
* .