@Mail.ru

Infiniti QX70 - . Infiniti QX70 - .
Infiniti QX70 - 2012. - .

Infiniti qx70
 qx70

 
J ( )


, 3 . , .. . ,
Infiniti QX70 3.7 AWD Premium 3696 333 363 95
Infiniti QX70 3.0d AWD Elegance 2993 238 550
Infiniti QX70 5.0 AWD Hi-Tech 5026 400 500 95
. .
. ,
/
100/,
Infiniti QX70 3.7 AWD Premium 233 6.8
Infiniti QX70 3.0d AWD Elegance 212 8.3
Infiniti QX70 5.0 AWD Hi-Tech 250 5.8
, /100 () , /100 () , /100 () ,
Infiniti QX70 3.7 AWD Premium 17.1 9.4 12.2 90
Infiniti QX70 3.0d AWD Elegance 11.2 7.8 9 90
Infiniti QX70 5.0 AWD Hi-Tech 18.8 9.8 13.1 90
. .
, , . , . ,
Infiniti QX70 3.7 AWD Premium 4865 1925 376 1756
Infiniti QX70 3.0d AWD Elegance 4865 1925 376 1756
Infiniti QX70 5.0 AWD Hi-Tech 4865 1925 376 1756
. .
, , ,
Infiniti QX70 3.7 AWD Premium 2010 2240 2863000
Infiniti QX70 3.0d AWD Elegance 2080 2690 2879500
Infiniti QX70 5.0 AWD Hi-Tech 2107 2595 3905000
© kakoeAuto.ru, 2013-2015     .
* .