@Mail.ru

Lexus RX - . Lexus RX - .
Lexus RX - 2010. - .

Lexus RX
Lexus RX

 
J ( )


, 3 . , .. . ,
Lexus RX 270 Prestige 2672 188 252 95
Lexus RX 350 Executive 3456 277 346 95
Lexus RX 450h Executive 3456 249 317 95
. .
. ,
/
100/,
Lexus RX 270 Prestige 200 11
Lexus RX 350 Executive 200 8
Lexus RX 450h Executive 200 7.8
, /100 () , /100 () , /100 () ,
Lexus RX 270 Prestige 13.3 7.7 9.8 72
Lexus RX 350 Executive 14.3 8.4 10.6 72
Lexus RX 450h Executive 6.6 6 6.3 65
. .
, , . , . ,
Lexus RX 270 Prestige 4770 1885 446 -
Lexus RX 350 Executive 4770 1885 446 -
Lexus RX 450h Executive 4770 1885 446 -
. .
, , ,
Lexus RX 270 Prestige 1915 2410 2372000
Lexus RX 350 Executive 2050 2545 3176500
Lexus RX 450h Executive 2185 2700 3690000
© kakoeAuto.ru, 2013-2015     .
* .