@Mail.ru

Mercedes-Benz CLA- - . Mercedes-Benz CLA- - .
Mercedes-Benz CLA- - 2013. - .

Mercedes-Benz CLA-
  CLA-

 
C ( )


, 3 . , .. . ,
Mercedes-Benz CLA 200 1595 156 250 95
Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC 1991 211 350 95
Mercedes-Benz CLA 45 AMG 4MATIC 1991 360 450 95
. .
. ,
/
100/,
Mercedes-Benz CLA 200 230 8.5
Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC 240 6.7
Mercedes-Benz CLA 45 AMG 4MATIC 250 4.6
, /100 () , /100 () , /100 () ,
Mercedes-Benz CLA 200 7.5 4.5 5.6 50
Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC 8.4 4.9 6.2 50
Mercedes-Benz CLA 45 AMG 4MATIC 8.8 5.8 6.9 50
. .
, , . , . ,
Mercedes-Benz CLA 200 4630 1777 470 -
Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC 4630 1777 470 -
Mercedes-Benz CLA 45 AMG 4MATIC 4630 1777 470 -
. .
, , ,
Mercedes-Benz CLA 200 1430 1915 1620000
Mercedes-Benz CLA 250 4MATIC 1480 1965 1920000
Mercedes-Benz CLA 45 AMG 4MATIC 1430 1915 2720000
© kakoeAuto.ru, 2013-2015     .
* .