@Mail.ru

Peugeot 2008 - . Peugeot 2008 - .
Peugeot 2008 - 2013. - .

Peugeot 2008
 2008

 
J ( )


, 3 . , .. . ,
Peugeot 2008 1.2 5 Access 1199 82 118 95
Peugeot 2008 1.2 5 Access 1199 82 118 95
Peugeot 2008 1.6 5 Active 1598 115 160 95
Peugeot 2008 1.6 5 Active 1598 115 160 95
. .
. ,
/
100/,
Peugeot 2008 1.2 5 Access 169 13.5
Peugeot 2008 1.2 5 Access 170 15.4
Peugeot 2008 1.6 5 Active 196 9.5
Peugeot 2008 1.6 5 Active 189 11.2
, /100 () , /100 () , /100 () ,
Peugeot 2008 1.2 5 Access 6 4.3 4.9 50
Peugeot 2008 1.2 5 Access 5.8 4.3 4.9 50
Peugeot 2008 1.6 5 Active 7.7 4.8 5.9 50
Peugeot 2008 1.6 5 Active 8.8 5.2 6.5 50
. .
, , . , . ,
Peugeot 2008 1.2 5 Access 4159 1829 360 1172
Peugeot 2008 1.2 5 Access 4159 1829 360 1172
Peugeot 2008 1.6 5 Active 4159 1829 360 1172
Peugeot 2008 1.6 5 Active 4159 1829 360 1172
. .
, , ,
Peugeot 2008 1.2 5 Access 1045 1582 919000
Peugeot 2008 1.2 5 Access 1055 1573 1064000
Peugeot 2008 1.6 5 Active 1080 1644 1124000
Peugeot 2008 1.6 5 Active 1140 1666 1159000
© kakoeAuto.ru, 2013-2015     .
* .